top of page

โต๊ะพูล โต๊ะสนุ๊ก โต๊ะสนุกเกอร์ โต๊ะ พูล มือ สอง ขาย โต๊ะ พูล โต๊ะโก เช่า โต๊ะ พูล โต๊ะ พูล ราคา โต๊ะกินข้าว โต๊ะโกล์ ราคา โต๊ะ พูล โต๊ะ พูล ขนาดมาตรฐาน โต๊ะ pool

POOL TABLE STANDARD SIZE

โต๊ะพูล ขนาดมาตรฐาน

โต๊ะพูล ขนาดมาตรฐาน ที่ประเทศไทยนิยมใช้เล่นกันภายในบ้านและร้านอาหาร มีอยู่ 4 ขนาด คือ

  • ขนาด 3 ฟุต x 6 ฟุต

  • ขนาด 3 ฟุต 1/2 x 7 ฟุต

  • ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต

  • ขนาด 4 ฟุต 1/2 x 9 ฟุต (Professional สำหรับการแข่งขันสากล)

โดยก่อนที่จะตัดสินใจเลือกขนาด เราควรประเมินจากขนาดของห้องที่จะวางโต๊ะพูลเป็นอันดับแรก เพื่อให้การเล่นโต๊ะพูลของคุณดำเนินไปอย่างสนุกสนานราบรื่น

โต๊ะพูล โต๊ะสนุ๊ก โต๊ะสนุกเกอร์ โต๊ะ พูล มือ สอง ขาย โต๊ะ พูล โต๊ะโก เช่า โต๊ะ พูล โต๊ะ พูล ราคา โต๊ะกินข้าว โต๊ะโกล์ ราคา โต๊ะ พูล โต๊ะ พูล ขนาดมาตรฐาน โต๊ะ pool โต๊ะ พูล ขนาดมาตรฐาน โต๊ะ พูล ขนาดเล็ก โต๊ะ พูล ขนาด มาตรฐาน ราคา โต๊ะ พูล ขนาด ขนาด โต๊ะ พูล มาตรฐาน

ROOM SIZE REQUIREMENT

ขนาดห้อง ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมในการตั้งโต๊ะพูล โต๊ะพูลหยอดเหรียญ

ก่อนตัดสินใจซื้อโต๊ะพูล ต้องเลือกขนาดที่เหมาะสมกับห้องที่จะใช้ตั้งโต๊ะพูล เพื่อความสนุกและความคล่องตัวในการแทงพูลได้ทุกองศาโดยไม่ติดขัด เพียงคุณวัดขนาดของห้อง และเทียบกับรูปภาพด้านล่าง

 

โดยตัดสินจาก

  • Minimum room size (ขนาดห้องที่เล็กที่สุดสำหรับตั้งโต๊ะพูล ที่จะต้องใข้ไม้คิวสั้นในการแทงบางครั้ง)
    หรือ

  • Best room size (ขนาดห้องที่ดีที่สุดสำหรับตั้งโต๊ะพูล)

หากท่านมีข้อสงสัยอื่นเกี่ยวกับน้ำหนักของโต๊ะ วัสดุหินชนวนที่ใช้ โปรดอ่านที่นี่

โต๊ะพูล โต๊ะสนุ๊ก โต๊ะสนุกเกอร์ โต๊ะ พูล มือ สอง ขาย โต๊ะ พูล โต๊ะโก เช่า โต๊ะ พูล โต๊ะ พูล ราคา โต๊ะกินข้าว โต๊ะโกล์ ราคา โต๊ะ พูล โต๊ะ พูล ขนาดมาตรฐาน โต๊ะ pool โต๊ะ พูล ขนาดมาตรฐาน โต๊ะ พูล ขนาดเล็ก โต๊ะ พูล ขนาด มาตรฐาน ราคา
bottom of page